ROADMAP - TRÌNH TỰ CẦN LÀM ĐỂ BÁN HÀNG ONLINE


Sơ đồ trình tự các việc cần hoàn thành để BÁN HÀNG SỬ DỤNG KÊNH MARKETING ONLINE..==> 1. Trước tiên, bạn cần có WEBSITE (hoặc LANDING PAGE) đã được gắn các 2. công cụ TRACKING (để theo dõi, phân tích và đánh giá) đầy đủ ==> Sau đó, đưa người dùng đến truy cập Web/Landing Page của bạn bằng cách 3. sử dụng TRAFFIC MIỄN PHÍ (SEO, YOUTUBE VIDEOS, INSTAGRAM,..) hoặc TRAFFIC TRẢ PHÍ (như Google Ads, Facebook Ads,..). Tham khảo từng phần cụ thể bằng cách click vào nội dung bạn cần..

Các bước cần thực hiên để bán hàng online

BẠN CẦN TRAO ĐỔI HOẶC HỖ TRỢ, VUI LÒNG COMMENT Ở BÊN DƯỚI NÀY NHÉ...